Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z nią wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Zamknij


Plebiscyt - Dobre dla Diabetyka


„PEN. Cukrzyca i Otyłość” w wersji PDF

Jak otrzymać bezpłatne leki?


Podstawą do otrzymania bezpłatnego leku jest:

  • wiek - ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie ma ją numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
  • recepta - litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych“;
  • wykaz - potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków;
  • wskazanie objęte refundacją - leki refundowane są pacjentom, którzy ma ją określone schorzenia (część A1 obwieszczenia refundacyjnego).

Receptę wystawia:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz dowolnej specjalności, który posiada prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania (wyłącznie recepty dla siebie i dla rodziny).

Leki są przepisywane na receptach w postaci papierowej lub elektronicznej zgodnych ze wzorem recept zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept. Wystarczy, że wystawiający receptę wpisze w polu „kod uprawnień dodatkowych“ literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego), a schorzenie pacjenta musi mieścić się w zakresie wskazań objętych refundacją (część A1 obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 50% lub 30%

W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 ma ja 2019 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2011 pozycji obejmujących 149 substancji czynnych w 61 grupach limitowych.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1 obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych refundacją.


(mz.gov.pl)


„PEN. Cukrzyca i Otyłość” w wersji PDF